soki

Inną postacią podawania surówek z warzyw i owoców są soki,wyciskane ze świeżych produktów. Soki łatwo jest otrzymać za po-mocą powszechnie już dostępnych elektrycznych sokowirówek. So-i jedno- lub wielowarzywne czy mieszane owocowo-warzywne lubdodatkiem mleka powinny być podawane bezpośrednio po spo-rządzeniu, tak jak i surówki.