PRZETWORY UTRWALANE CUKREM

Przetwory z dużym dodatkiem cukru mają wysoką wartość ener­getyczną i na ogół zastosowanie ich w codziennym żywieniu jestdość ograniczone, szczególnie konfitur.

Dlatego każda gospodynirzygotowując plan przetworów dla potrzeb własnej rodziny uwzglę­dnia w nim przede wszystkim te przetwory, które w rodzinie są lu­biane, przydatne na co dzień i te robi w ilościach istotnie potrzeb­nych. Mniej przydatne, spełniające rolę wykwintnych dodatków dociast czy deserów planuje się w małych ilościach tym bardziej obec­nie przy ograniczonej ilości cukru. Ze wszystkich omówionych w tymrozdziale przetworów na specjalną uwagę zasługują dżemy, zarów­no na ich codzienną przydatność, jak i stosunkowo krótki czas wy­konania oraz lepiej jak w innych przetworach zachowaną wartośćwitaminową.