Powidła

Powidła są to przetwory przygotowywane z całych lub rozdrob­nionych owoców bez cukru lub z bardzo małym jego dodatkiem Trwałość tych przetworów uzyskuje się przez bardzo duże odparo­wanie wody, a tym samym zagęszczenie składników przetworu i otrzymanie w ten sposób dużego stężenia cukru i kwasów organi­cznych zwartych w owocach. W związku z koniecznością dużego odparowania wody wydajność powideł jest niska i wynosi, w po­równaniu z surowcem wyjściowym, 25—30%, a zatem opłacalne jest przygotowywanie powideł wówczas, gdy w ogrodzie jest dużo owo­ców lub gdy są one tanie. Wydatek energii na długie gotowanie re­kompensuje znakomity smak powideł i dość szerokie ich zastosowa­nie.Na powidła przeznacza się owoce dojrzałe, bo wtedy zawierają najwięcej cukru. Owoce, z których będzie się przygotowywało po­widła należy pozbawić części niejadalnych: z pestkowych oddzielić pestki, z ziarnkowych ogonki i gniazda nasienne, co najlepiej robić przecierając owoce rozgotowane, z jagodowych (np. z agrestu doj­rzałego) również oddzielić twarde pestki i skórki przecierając rozgo-towane owoce przez gęste sito. Powidła mogą być jednoowocowe lub wieloowocowe.