Pitne soki owocowe i ich zastosowanie

Pitne soki owocowe otrzymywane z kwaśnych gowoców mogą być niekiedy rozcieńczone wodą lub doprawione cukrem i dlatego nie zawsze jest dla nich słuszna nazwa, płynnych owoców.W zasadzie pitne soki owocowe można przygotowywać ze wszystkich gatunków owoców, które do tego celu używane powinny być zdrowe, bez plam i uszkodzeń.Podstawowym warunkiem uzyskania soków pitnych wysokiej ja­kości jest świeżość owoców. Owoce przeznaczone na soki pitne na­leży więc przerobić bezpośrednio po zbiorze; szczególnie uwaga ta dotyczy szybko psujących się owoców jagodowych. Przerób owoców zaczyna się od ich przebrania, tj. odrzucania niedojrzałych, robaczy-wych czy nadpsutych sztuk. Następną czynnością jest bardzo do­kładne wymycie owoców. Owoce twarde, takie jak jabłka, gruszki, agrest, śliwki można nawet przez pewien czas pomoczyć w wodzie, a następnie dokładnie je wymyć i wypłukać. Owoce miękkie, łatwo puszczające sok myć trzeba bardzo ostrożnie i szybko, aby nie wy­płukiwać cennych składników odżywczych rozpuszczalnych w wo­dzie.