oczyszczenie

Kapustę należy oczyścić z zewnętrznych uszkodzonych liści, na stępnie umyć i przyciąć zgłąbiałą łodygę. Kapustę można rozdrab niać nierdzewnym nożem, szatkownicą lub ścierać na tarce z duży mi oczkami. Po rozdrobnieniu kapustę trzeba od razu poddawać dal szemu przerobowi.