PRZETWORY Z OWOCÓW I WARZYW

Utrwalanie przetworzonych owoców i warzyw otrzymanych z działki jest nieodłączną częścią pracy wszystkich działkowiczów. Jest to działanie wynikające z podstaw tworzenia ogrodów działko­wych, których celem jest m.in. poprawa wyżywienia rodziny. Fa­ktycznie można to osiągnąć tylko wtedy, jeżeli spożycie owoców i, warzyw będzie równomierne w ciągu całego roku, a nie tylko w okresie letnim i jesiennym. Na zimę, wiosnę i do nowych zbiorów można przygotować zapasy w postaci racjonalnie przetworzonych i utrwalonych przetworów.