Powidła z agrestu

Dojrzały, zdrowy agrest dokładnie wymyć, osaczyć i rozgnieść w naczyniu, a następnie wolno ogrzewając roz­gotować i gorący przetrzeć przez sito. Uzyskany przecier znowu za­gotować i ciągle mieszając zagęszczać aż uzyska gęstość właściwą dla mazistych powideł. Przed końcem gotowania można do powideł z agrestu dodać na 1 kg przetworu 15—20 dag cukru, który bardzo poprawia ich smak. Gorące powidła złożyć do wymytych i wygoto­wanych opakowań i od razu uszczelnić.