DANIA Z WARZYW Z DODATKIEM MIĘSA

Wyposażenie pralni
www.abrilux.pl
Najlepsza jakość i skuteczność.
Zamiast pralni chemicznej!

W codziennej praktyce dania z warzyw z dodatkiem mięsa z ko­nieczności bardzo niewielkim znajdują dość szerokie zastosowanie,a właściwie przygotowane dostarczają sporo cennych składników po­karmowych.Niewielki dodatek mięsa podnosi wartość biologiczną białka roś­linnego zawartego w warzywach. Swoisty smak warzyw podnosząrubstancje aromatyczno-smakowe mięsa. Są to więc niezależnie odwartości odżywczej potrawy smakowite i powszechnie lubiane.Do sporządzania potraw mięsno-warzywnych wykorzystać możnakażde mięso pochodzące ze zwierząt rzeźnych, drobiu, a także niektó­re wędliny np- kiełbasę parówkową, zwyczajną, mortadelę czy jasnąmielonkę wieprzową. Najczęściej mięso pokrajane na małe kawałkiobsmaża się i dusi z niewielkim dodatkiem wody. Takie postępowa­nie umożliwia wykorzystanie mięsa niższego asortymentu zawiera­jącego więcej tłuszczu, błon, ścięgien, powięzi, które rozklejają siępodczas duszenia i nawet podnoszą smak potraw. Wobec koniecz­ności dłuższego ogrzewania nawet mięsa w małych kawałkach jakwarzyw te ostatnie dodaje się do potraw po częściowym zmięknię­ciu mięsa. Wyjątek pod tym względem stanowi mięso kurcząt.Do sporządzania potraw warzywno-mięsnych szerokie zastoso­wanie znajduje mięso mielone surowe, a niekiedy także ugotowanelub uduszone i następnie zmielone.Ujemną cechą potraw warzywno-mięsnych jest stosunkowo dużaich praco- i czasochłonność aczkolwiek nie wszystkich. Ułatwić spo­rządzanie tych potraw można przez rozłożenie wszystkich koniecz­nych czynności na etapy np. pokrajane mięso podsmażyć i poddu­sić wieczorem, przechować w lodówce. Rano przed wyjściem dopracy oczyścić warzywa, a po przyjściu z pracy warzywa rozdrobnićdodać do mięsa i razem dogotować. Trwa to akurat tyle czasu ilepotrzeba do ugotowania ziemniaków, z którymi najczęściej się tepotrawy podaje. Do wszystkich potraw mięsnych konieczny jestobok przypraw podstawowych takich jak sól i pieprz dodatek przy­praw ziołowych zielonych lub suszonych np. liście kopru, pietrusz­ki, selera nasiona kopru lub kminku, majeranek.

Powiązane wpisy