Dżemy

Dżemy zasługują na specjalne potraktowanie ich w przetwórstwie domowym zarówno ze względu na łatwy i prosty sposób przygoto­wania, jak i szerokie zastosowanie. Dżemy otrzymuje się przez goto­wanie owoców całych lub pokrajanych z dodatkiem cukru. Owocedrobne i miękkie daje się do dżemu w całości, natomiast większe i twardsze, najczęściej obierane, kroi się na połówki lub ćwiartki. Dżemy z owoców soczystych przygotowuje się bez dodatku wody, natomiast do mniej soczystych dodaje się syrop zrobiony z cukru i Wody lub wodę zastępuje się sokiem czy wyciągiem z innych owo­ców.Dżemy zawierają mniej cukru niż konfitury, są więc mniej słod-kie, co sprzyja ich szerszemu zastosowaniu w codziennym żywieniui obniża ich cenę. Dżemy można również robić z niewielkim dodat-kiem cukru i wówczas nazywa się je niskocukrowymi. Są one szcze-gólnie zalecane dla ludzi, którzy muszą ograniczać wartość ener-getyczne pożywienia. Dżemy niskocukrowe muszą być pasteryzo-wane. Istnieje kilka sposobów gotowania dżemów, co zależy od rodzajuowoców. W warunkach domowych, gdy gospodyni ma odpowiednio .duży, płaski rondel lub miskę z grubym dnem, najwygodniej jest jednorazowo przygotować dżem z 1,5 kg lub 2 kg owoców. Większa ilość surowca zmusza do dłuższego ogrzewania, co zmniejsza ilość witamin, zmienia barwę oraz pogarsza smak i aromat dżemu. O koń­czeniu gotowania dżemu decyduje wygląd owoców i krzepliwość syropu. Kawałki owoców znajdujące się w dżemie powinny być szkliste i muszą być błyszczące. Natomiast kropla syropu upuszczo­na na zimny talerzyk powinna tężeć, a nie rozlewać się. Bardzo do­brym sposobem sprawdzania końca gotowania dżemu jest mierzenie temperatury, która powinna wynosić 160°C.Gotowe, gorące dżemy wlewa się do opakowań wymytych i wy­gotowanych lub wyprażonych w piekarniku, a następnie brzegi słoi­ków wyciera się czystym kawałkiem gazy i opakowania natychmiast uszczelnia.