WYKORZYSTANIE OWOCÓW W PRZYRZĄDZANIU POTRAW

W przerobie kulinarnym owoców obowiązują te same zasady, co przy sporządzaniu potraw ż warzyw. W codziennym* żywieniu znacznie większą ilościowo pozycję stanowią warzywa niż owoce. Warzywa wchodzą bowiem w skład dań podstawowych, natomiast owoce czy potrawy z nich przygotowane stanowią najczęściej uzu­pełnienie posiłków głównych i podawane są jako desery. W posił­kach głównych owoce wykorzystywane są do sporządzania knedli, pierogów, kasz rozklejanych studzonych z owocami, zup owoco­wych. Dość szerokie zastosowanie znajdują owoce w wypieku ciast.Do wszystkich tych dań mogą być wykorzystane owoce w stanie świeżym lub utrwalone.