syrop parowany

Sok – syrop z soczystych owoców mo-żna otrzymać przez parowanie. Sposób otrzymywania soku parowanego omówiono na str. 119—120. Aby otrzymać sok — syropprzez parowanie, należy do owoców przeznaczonych na sok dodaćznacznie większą ilość cukru, a więc na 1 kg owoców 1 kg cukruOwoce pestkowe, np. wiśnie lub ciemne czereśnie, należy przedtemwydrelować. Porzeczki czarne, czerwone lub maliny po umyciui przebraniu należy wymieszać z cukrem i pozostawić w spokojuco najmniej 2—3 godziny, aby część cukru rozpuściła się w sokuowoców. Tak przygotowane owoce parować w specjalnym garnkulub w urządzeniu zastępczym w ciągu 1 godziny. Sok — syrop wiewać gorący do wymytych i wygotowanych butelek. Gorący sok musi sięgać pod sam korek; napełnione butelki trzeba zaraz zamknąPozostałe po wyparowaniu owoce (maliny lub porzeczki) przetrzećprzez sito. Otrzymany przecier wykorzystać na bieżąco do potrawlub poddać pasteryzacji w opakowaniach.