Surówki owocowe utrwalone cukrem – sorbety

Z każdego prawie rodzaju owoców można przygotować surówkę utrwaloną cukrem i to nawet z tych, które nie zawierają dostatecz­nych ilości związków pektynowych i nie powstaje z nich galaretka Surówki będą trwałe tylko wówczas, gdy użyte do ich przygotowa­nia owoce będą bardzo świeże, dojrzałe, lecz bez oznak przejrzenia dokładnie oczyszczone z części niejadalnych, wymyte, osaczone Sorbety bowiem przygotowuje się z owoców całych, rozcieranychcukrem. Ilość cukru w stosunku do owoców jest jeszcze nieco więk­sza jak przy galaretkach nie gotowanych i wynosi od 1,5 kg do 1,75kg na 1 kg owoców, ponieważ czynnikiem utrwalającym sorbet jestcukier. Warunkiem sprawnego przygotowania sorbetów jest wygod­na miska „maktura”, która przed użyciem do tego celu musi być bar­dzo dokładnie wymyta za pomocą szczotki i gorącej wody z dodat­kiem mydła oraz kilkakrotnie wypłukana i wyprażona w piekarnikuW tym celu do zimnego piekarnika wstawia się miskę i powoli sięgo ogrzewa. Po wyprażeniu piekarnik studzi się i dopiero po wystu-dzeniu wyjmuje się chłodną miskę.Do ucierania owoców trzeba przygotować drewnianą pałkę z twardego drewna. Przed użyciem pałkę należy wyszorować i wy­gotować.Próby przygotowania sorbetów za pomocą miksera nie dałydobrych wyników. Ucierane z cukrem owoce były bardzo napowiet­rzone, w wyniku czego sorbety włożone do słoików ulegały po pew-nym czasie rozwarstwieniu i zmieniały zabarwienie. Ponadto takprzygotowane sorbety, mimo przestrzegania wymogów higienicz­nych, ulegały łatwo fermentacji.Przed przystąpieniem do ucierania owoców należy przygotować małe opakowania, aby ich zawartość można było wykorzystać jed­norazowo. Wymyte i opłukane słoiki trzeba wygotować, ale przed napełnieniem należy osuszyć je z wody. Dlatego znacznie wygod­niej jest wyprażyć słoiki w piekarniku i tam pozostawić je do wy-studzenia. Sorbety są przydatne do przybierania ciast czy deserów. Można je wykorzystać do polewania kasz gęstych ugotowanych na mleku, do polewania naleśników lub klusek.