SPRZĘT PRZYDATNY W PRZETWÓRSTWIE I OPAKOWANIA

W zasadzie w gospodarstwie domowym przetwory z owoców i warzyw przygotowuje się za pomocą sprzętu ogólnoużytkowego. Do koniecznego sprzętu zaliczyć trzeba kilka różnej wielkości misek emaliowanych, służących do mycia, przebierania, drelowania i roz-drabiania owoców oraz do mieszania warzyw. Emaliowana miska z grubym dnem może być znacznie lepsza do gotowania dżemów, po­wideł, galaretek, marmolad niż innego kształtu naczynie, ponieważ spora powierzchnia przyspiesza i skraca czas ogrzewania tych prze­tworów. Przetwory te można również sporządzać w płaskim emalio­wanym garnku żeliwnym o pojemności 7—8 litrów. Garnek taki nie może mieć uszkodzonej emalii. Konieczny jest także garnek o mniej­szej średnicy, ale wyższy służący do rozparowywania produktów na przeciery. Jeżeli dłuższe ogrzewanie jest konieczne, to warto mieć krążek metalowy lub azbestową siatkę do podkładania pod te naczy­nia. Bardzo przydatnym naczyniem jest czteroczęściowy garnek do’ parowania owoców, z których uzyskuje się soki. Garnek ten może być także wykorzystywany do pasteryzacji przetworów w opakowa­niach.Pożyteczna w przetwórstwie, a przydatna do wyciskania soków z owoców i warzyw, jest ręczna maszynka Alfa, przykręcana do bla­tu stołu. Maszynka wymaga jednak dość dużego wysiłku przy wy­ciskaniu soku. Znacznie wygodniej i szybciej otrzymuje się soki z owoców i warzyw za pomocą elektrycznych sokowirówek typu Eda lub Malina.Z innych urządzeń mechanicznych bardzo przydatny jest minimikser z końcówką służącą do przecierania. Do niezbędnego sprzętu należą również sita perlonowe, cedzaki, tarki o różnych oczkach, no­że nierdzewne zwykłe, noże do ozdobnego krojenia, łyżeczka do drą­żenia, łyżki wazowe o różnej pojemności, różnej wielkości łyżki drewniane z twardego drewna, lejki, najlepiej szklane, także różnej wielkości. Koniecznymi drobiazgami są również arkusze celofanu, 2—3 kawałki metrowe gazy, gumki — zamiast sznurków — służące do przytrzymywania nałożonych uszczelnień z celofanu lub perga­minu.W całym domowym przetwórstwie bardzo ważną czynnością jest zgromadzenie odpowiedniej ilości i jakości opakowań do przecho­wywania przetworów. Opakowania należy gromadzić stale i dobie­rać je pojemnością do potrzeb własnej rodziny. Mogą być na przy­kład słoje typu Wecka o pojemności 0,5, 3/4, 1 i 2 litry. Przed sezo­nem należy zaopatrywać się w gumki, których trwałość jest ograni-czona. Powszechnymi opakowaniami są słoje typu Twist-off, których znaczne ilości znajdują się w wielu domach po przetworach przemy­słowych.. Przydatne są też słoje bez hermetycznych zamknięć — któ­re można uszczelnić za pomocą celofanu.Butelki z zamknięciami hermetycznymi lub szczelnymi nakręt­kami, butelki po winie z dość szerokimi otworami, pożądane z ciem­nego szkła. Do przygotowania kwaszonek dogodne i praktyczne są duże kamienne garnki polewane.Gromadzonych opakowań do przetworów nie należy używać do innych celów, lecz po opróżnieniu dokładnie wymyć, wysuszyć i wstawić, np. do dużego kartonu; nie będą się wówczas kurzyły.Bezpośrednio przed przygotowaniem przetworów opakowania muszą być bardzo dokładnie wymyte w gorącej wodzie z dodatkiem środków myjących, a następnie kilkakrotnie wypłukane i to również w gorącej wodzie. Słoje i butelki przeznaczone do przechowywaniagotowych przetworów, np. dżemów, konfitur, marmolad, czy soków — syropów, muszą byś przed samym napełnieniem wygotowane lub wyprażone w piekarniku. Gorący przetwór należy nakładać do go­rących opakowań i od razu uszczelnić, gdyż tylko w ten sposób można uniknąć przeniknięcia do przetworu bakterii gnilnych czy in­nych, a tym samym zapewnić jego trwałość.Gumki do słojów typu Wecka oraz korki po ich dokładnym wy­myciu należy wymoczyć w przegotowanej i przestudzonej wodzie z dodatkiem sody jadalnej w proporcji łyżeczka sody na szklankę wody lub w roztworze benzoesanu sodowego. W celu uzyskania 0,5 litra roztworu należy rozpuścić 10 gramów benzoesanu w 1lz szklan­ce gorącej wody, dodać 1U szklanki 6% octu i uzupełnić ilością wody do pół litra.