Samoczynnie sklarowany sok

Samoczynnie sklarowany sok doprawia się do smaku cukrem lub sokiem z innych, owoców, a soki bardzo kwaśne można rozcieńczać wodą. Ilość cukru zależy od zawartości kwasów w soku. Do soków kwaśnych dodaje się średnio 15 dag cukru na 1 litr soku, a dokładne proporcje podane są w tabeli 4.Cukier do soków dodaje się po rozpuszczeniu go w wodzie. We­dług podanych przykładów można zgodnie z własnymi upodobania­mi mieszać soki, kierując się następującymi wskazaniami:sok z owoców mniej kwaśnych łączyć z bardziej kwaśnymi;sok z owoców aromatycznych dodawać do soków z owoców o nikłym aromacie;soki z owoców silnie zabarwionych łączyć z sokami o zabarwie­niu mniej intensywnym.Klarowne i doprawione soki trzeba od razu porozlewać do wy­mytych i wygotowanych butelek. W butelkach musi pozostać wolna przestrzeń między korkiem a powierzchnią soku, ponieważ w czasie pasteryzacji sok zwiększa swoją objętość. Soki pitne w opakowa­niach 0,5 litrowych pasteryzuje się w temperaturze 80°C przez 20 minut, a w opakowaniach większych przez 25 minut. Soki można również utrwalać w słojach hermetycznie zamkniętych.Soki pitne powinny się znaleźć na każdym stole jako napój uzu­pełniający codzienne posiłki w witaminy, składniki mineralne, kwa-sy organiczne, garbniki, pektyny i inne. Częściej soki owocowe po­winny być napojem do wznoszenia toastów zamiast napojów o du­żej zawartości alkoholu.Bardziej rozcieńczone pitne soki owocowe doskonale gaszą pra­gnienie, a zatem mogą być podawane podczas uciążliwych prac żniwnych, omłotach itp. Szczególne zastosowanie mają soki pitne w żywieniu dzieci, ludzi chorych oraz ludzi starszych, którzy nie­jednokrotnie, ze względu na upośledzone trawienie, czy braki uzę­bienia w ogóle nie jadają owoców czy warzyw.