PRZETWORY PASTERYZOWANE Z WARZYW

W warunkach domowych można przygotować wiele uroz­maiconych przetworów z warzyw, pamiętając jednak o ogólnych zasadach i skuteczności pasteryzacji, która jest większa dla pro­duktów kwaśnych lub zakwaszonych, jak i nie kwaśnych. Spośród warzyw tylko nieliczne są dostatecznie kwaśne. Oprócz pomido­rów można jeszcze pasteryzować szczaw czy rabarbar; wszystkie pozostałe warzywa mają odczyn prawie obojętny i dlatego skutecz­ność pasteryzacji, jako czynnika utrwalającego, jest dla nich mniejsza.Korzystną właściwością pomidorów jest ich duża przydatność przetwórcza oraz możliwość wykorzystania przetworów w przy­rządzaniu wielu potraw. Prawidłowe przygotowanie przetworów chroni wartość odżywczą pomidorów i zachowuje ich walory sma­kowe. Na wszystkie przetwory oraz na zaspokojenie potrzeb bie­żącego spożycia należy zrywać z krzaka tylko pomidory dojrzałe, gdyż tylko takie mają najwyższą wartość odżywczą.Nie należy przechowywać pomidorów na krzakach do chwili wystąpienia oznak miękkości, gdyż wówczas znacznie maleje war­tość witaminowa owoców.