parowanie

Przed samym parowaniem do naczynia będącego podstawą garn­ka nalewa się wodę do wysokości 3/« naczynia. Na naczyniu z wodą ustawić pojemnik na sok i sprawdzić szczelność zamknięcia otworu spustowego. Przykryć zbiornik częścią będącą pojemnikiem na owo­ce, nałożyć przykrywę i w tak ustawionym garnku doprowadzić wo­dę do wrzenia. Chwilę garnek ogrzewać. Następnie zmniejszyć do­pływ ciepła, zdjąć przykrywę i włożyć owoce do perforowanego zbiornika, przykryć i ogrzewać. Jednorazowo można nakładać 2 kg owoców przesypanych cukrem. Nakładanie większych ilości prze­dłuża czas parowania i obniża wartość soku.Para ze zbiornika z wodą przedostaje się przez specjalny otwór do naczynia z owocami, gdzie zmiękcza owoce i powoduje wydziela­nie się soku, w którym rozpuszcza się cukier. Wyciekające z owo-oów krople soku poprzez dziurkowane dno zbiornika na owoce spa­dają do zbiornika na sok. Podgrzewanie od dołu wodą stwarza ko­rzystne warunki pasteryzacji soku. Czas parowania zależy od twar­dości owoców, nie przekracza jednak 45 minut czy 1 godziny.Otrzymany sok zlewa się otworem spustowym wprost do butelek uprzednio wymytych i wygotowanych. Soku nalewa się do pełna, butelki natychmiast korkuje i uszczelnia. Sok po wystudzeniu kurczy się i wytwarza się w butelce pusta przestrzeń między korkiem a po­ziomem soku.Przed samym parowaniem do naczynia będącego podstawą garn­ka nalewa się wodę do wysokości 3/« naczynia. Na naczyniu z wodą ustawić pojemnik na sok i sprawdzić szczelność zamknięcia otworu spustowego. Przykryć zbiornik częścią będącą pojemnikiem na owo­ce, nałożyć przykrywę i w tak ustawionym garnku doprowadzić wo­dę do wrzenia. Chwilę garnek ogrzewać. Następnie zmniejszyć do­pływ ciepła, zdjąć przykrywę i włożyć owoce do perforowanego zbiornika, przykryć i ogrzewać. Jednorazowo można nakładać 2 kg owoców przesypanych cukrem. Nakładanie większych ilości prze­dłuża czas parowania i obniża wartość soku.Para ze zbiornika z wodą przedostaje się przez specjalny otwór do naczynia z owocami, gdzie zmiękcza owoce i powoduje wydziela­nie się soku, w którym rozpuszcza się cukier. Wyciekające z owo-oów krople soku poprzez dziurkowane dno zbiornika na owoce spa­dają do zbiornika na sok. Podgrzewanie od dołu wodą stwarza ko­rzystne warunki pasteryzacji soku. Czas parowania zależy od twar­dości owoców, nie przekracza jednak 45 minut czy 1 godziny.Otrzymany sok zlewa się otworem spustowym wprost do butelek uprzednio wymytych i wygotowanych. Soku nalewa się do pełna, butelki natychmiast korkuje i uszczelnia. Sok po wystudzeniu kurczy się i wytwarza się w butelce pusta przestrzeń między korkiem a po­ziomem soku.