Owoce

Obróbka wstępna owoców zależy od ich rodzaju, zasto­sowania i sposobu podania. Owoce jagodowe, np. truskawki, poziom­ki czy porzeczki myje się na sicie zanurzonym w dużej ilości wody, następnie przebiera, oddzielając jednocześnie ogonki czy reszty kwia­towe. Owoce ziarnkowe, tj. czereśnie, śliwy i morele, myje się po­dobnie jak owoce jagodowe.