OBRÓBKA WSTĘPNA WARZYW I OWOCÓW

Szkolenia energetyczne Kielce
www.aronkielce.com.pl
Firma szkoleniowo-doradcza.
Solidność i wysoka jakość wykonywanych usług.

Przy omawianiu przerobu na potrawy przyjęto odmienny podział warzyw aniżeli został omówiony przy charakterystyce wartości odżywczej tych produktów. Jest to podział uwzględniający właściwości biologiczne, w pewnym stopniu pokrewieństwo botaniczne oraz spo­sób użytkowania. Podział ten przedstawia się następująco: warzywa liściowe, kapustne, korzeniowe, cebulowe, owocowe, strączkowe. W tej też kolejności omówiono obróbkę wstępną tych produktów.