Kompoty jedno lub wieloowocowe

Prawidłowo przygotowane kompoty mają owoce w całości, a za­lewę klarowną i przejrzystą. Owoce w kompotach dobrze zachowują wartość odżywczą, a ponadto barwę, smak, aromat, który czasami jest jeszcze nieco lepszy. Syrop, którym zalewa się ułożone w sło­jach owoce, najkorzystniej jest przygotować w ostatniej chwiligorący nalewać do słoików wypełnionych owocami. Ilość cukru do syropu może być zmienna, cukier bowiem nie jest w kompotach czynnikiem utrwalającym, lecz tylko dodatkiem smakowym, podno­szącym ich jakość.Ilość syropu zależy od ilości owoców włożonych do słojów; ciaśniej ułożone owoce wymagają mniej syropu. Aby lepiej wyko­rzystać opakowania, można owoce układać ciasno, lecz nie gnieść, a następnie zalać bardzo stężonym syropem. Po otwarciu opakowa­nia gotowy kompot można zawsze uzupełnić przegotowaną wodą i uzyskać właściwy dla niego smak.Kompoty bez dodatku cukru, a tylko zalewane wodą lub sokiem z innych owoców, polecane są szczególnie dla ludzi chorych na cu­krzycę. Dosładzane po otwarciu opakowań są mniej smaczne.Znając ogólne zasady przygotowywania kompotów, dane tab. 3 ułatwią właściwe dozowanie składników syropu. W miejscu prze­znaczonym na uwagi warto wpisać wprowadzone w praktyce zmia-ny.