Kompot z agrestu

Proporcje: 1 kg agrestu, 0,4 1 wody, 15 do 30 dag cukru.Na kompot z agrestu można przeznaczyć agrest zielony lub zu-pełnie dojrzały. Zielony agrest po umyciu, lecz przed włożeniem dosłoików, można nakłuć nierdzewnymi szpilkami, co zapobiega pę-kaniu owoców. Ułożone w słojach owoce zalać gorącym syropem;większą ilość cukru stosować do kompotu z agrestu zielonego. Zewzględu na nikły aromat owoców agrestu, można poprawić jegosmak przez włożenie do syropu skórki cytrynowej lub wanilii. Słojezamknąć i wstawić do pasteryzacji; agrest w opakowaniach o pojem-ności do 0,5 1 pasteryzuje się 20 minut, natomiast w większych 5 mi-nut dłużej.