Galaretki owocowe

Galaretki owocowe przygotowuje się z soku owoców lub prze­cieru z owoców o dużej zawartości pektyn, czyli związków galare­tujących. Do owoców najbogatszych w te składniki należą czarne porzeczki, nierozpowszechnione u nas pigwy oraz skórki i gniazda nasienne z jabłek. Nieco mniej pektyn, ale także dość dużo, aby przy­gotować galaretki, zawierają kwaśne jabłka żurawiny, borówki czer­wone (brusznice) czarne jagody, porzeczki czerwone. Do owoców o średniej zawartości pektyn zalicza się wiśnie, jeżyny maliny, tru­skawki i morele. Zupełnie nie galaretują soki z gruszek, poziomek czy czereśni. Galaretki można przygotować w warunkach domo— wych dwoma sposobami: galaretki gotowane (z soków lub przecie­rów) oraz galaretki surowe. W jednym i drugim przypadku wybiera się owoce o dużej zdolności galaretującej. Galaretki gotuje się w na­czyniu płaskim, emaliowanym i nieobitym. Czynność ta rozpoczyna się od podgrzania i odparowania samego soku, a dopiero potem do­daje się cukier. Jednorazowo galaretki najwygodniej jest gotować z ilości soku nie większej jak 1,5 litra. Koniec gotowania można sprawdzić w różny sposób.Dla osób wykonujących galaretki po raz pierwszy najlepszym sprawdzianem jest ważenie. W tym celu należy najpierw zważyć sam garnek, aby właściwie prowadzić dalsze obliczenia. Sok w iloś­ci 1,5 litra waży około 1,5 kg- Do tej ilości soku, który najpierw trze­ba odparować, trzeba dodać 1,20 cukru przyjmując, że’ jest to ga­laretka z owoców o bardzo dużej zawartości pektyn. Razem więc ma­sa soku i dodanego cukru wyniesie 2,70 kg. Gotowanie należy ukoń­czyć wówczas, gdy ilość galaretki będzie się równać podwójnej iloś­ci dodanego cukru, czyli 2,40 kg.Innym sposobem jest obserwowanie wyglądu powierzchni goto­wanej galaretki, na której przy chwilowym przerwaniu ogrzewania wytwarza się cienki kożuszek. Jeszcze inny sposób polega na wyla­niu na zimny talerzyk kropli gotowanej galaretki, która po zastyg­nięciu nie rozmazuje się, lecz daje się zdiąć z niego w całości. Bardzo dobrym sposobem jest mierzenie temperatury. Koniec ogrzewania jest wówczas, gdy termometr wskazuje 106°C.W czasie gotowania należy z powierzchni galaretki zdejmować łyżką cedzakową wytwarzającą się pianę.Gorącą, gotową galaretkę rozlewa się do wyjałowionych opako­wań i natychmiast uszczelnia.Galaretka z soku z czarnej porzeczki. 1 litr soku z rozgotowanych czarnych porzeczek, 60—70 dag cukru.Dojrzałe czarne porzeczki dokładnie wymyć, oberwać z gron,lekko zgnieść. Włożyć porzeczki do emaliowanego naczynia, doda­jąc około 1 szklanki wody na 1 kg owoców. Rozgotować owoce, cotrwa około 5 minut — licząc od chwili zagotowania, a następnie go­rące owoce wylać na sito wyłożone gazą i odcedzić sam sok. W pła­skim, szerokim naczyniu najpierw przez kilka minut odparowywać sam sok, a następnie dodać cukier i gotować galaretkę. Gotową ga­laretkę natychmiast po zdjęciu z ognia wlewać do wymytych i wy­gotowanych słoików, od razu uszczelnić. Pozostałe po odcedzeniu soku owoce należy przetrzeć, a przecier utrwalić przez pasteryzację z niewielkim dodatkiem cukru.